Blogg listad på Bloggtoppen.se Politik bloggar Creeper

måndag 31 maj 2010

Svar från regeringen.

Om nån missat det så kan jag berätta att jag skickade ett mail till justitiedepartementet för några veckor sen angående alkoholens vara eller icke vara. Jag skrev att den leder till splittrade familjer, olyckor, dödsfall och annat elände. Betydligt värre än många av de förbjudna "drogerna".

Idag kom svaret. Från äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Något av en missräkning då hon är kristdemokrat och alltså negativ till i stort sett allt som är kul och farligt samtidigt...
Bäste Niklas,

Tack för Ditt e-postmeddelande om alkohol! Ursprungligen skrev Du till Justitiedepartementet, men då Ditt brev berör mitt ansvarsområde i regeringen har det överlämnats till mig för brevsvar.

Jag skriver till Dig för att berätta att jag har läst Ditt brev med stort intresse och tagit del av Dina synpunkter. Ditt engagemang i frågan gläder mig! Som kristdemokrat och folkhälsominister anser jag att det är ytterst viktigt att driva en restriktiv alkoholpolitik för att därigenom kunna minska alkoholens skadeverkningar. Förutom att minskad alkoholkonsumtion leder till förbättrad folkhälsan så motverkar det även våldsbrott, övergrepp och sociala problem. Därtill kan ett antal andra positiva effekter tilläggas.

Ett totalförbud av alkohol är svårt då det bland annat riskerar medföra att den svarta handeln med alkohol ökar dramatiskt, vilket inte är önskvärt. Jag vill däremot fortsätta föra en restriktiv alkoholpolitik. Som ett led i detta arbete tillsatte regeringen Alkohollagsutredningen vars uppdrag var att göra en total översyn av alkohollagen. Den 4:e mars överlämnade utredningen sitt betänkande En ny alkohollag (SOU 2009:22) till mig. Mot bakgrund härav har regeringen nyligen presenterat propositionen En ny alkohollag (2009/10:125) vari vi lämnar förslag som syftar till att modernisera lagstiftningen inom ramen för den restriktiva alkoholpolitiken. Bakgrunden till moderniseringen är bland annat att alkohollagen är från 1994 och att såväl tillsynsmyndigheter som restaurangbranschen har efterfrågat förtydliganden beträffande lagen.
Den nya alkohollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010, utom när det gäller bestämmelserna om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. Jag sänder Dig följande länkar om Du önskar läsa mer om detta:

http://www.regeringen.se/sb/d/12861/a/142029
http://www.regeringen.se/sb/d/12168/a/141618
http://www.regeringen.se/sb/d/2533

Avslutningsvis vill jag framföra att som folkhälsominister och kristdemokrat så kommer jag att göra allt för att fortsätta föra en restriktiv alkoholpolitik på nationell nivå, och driva frågan om alkoholens skador på internationell nivå.

Tack än en gång för att Du tog Dig tid att skriva till mig!

Jag önskar Dig allt gott och en fin vår!

Stockholm i maj 2010

Med vänlig hälsningMaria Larsson
Äldre- och folkhälsominister


Jahapp..

Hon var ju trevlig iaf. Synd att det tar månadsvis mellan varje svar annars skulle det vara kul att bygga vidare diskussionen. Nu orkar jag inte för det blir så vansinnigt segdraget att maila fram och tillbaks med den väntetiden.
Den mest självklara frågan blir som följer:

Om det främsta argumentet mot ett totalförbud av alkohol är att den svarta handeln inte är "önskvärd", betyder det att svart handel med t.ex. heroin, amfetamin och LSD är önskvärd?


Jag tycker hon har helt rätt. En "svart marknad" gynnar ingen annan än ledarna för den organiserade brottsligheten. Lagligt "knark" skulle kanske leda till en liten ökning av antalet missbrukare, dvs såna som låter drogerna ta över vardagslivet och förlorar familjen och kanske sin bostad. Men samtidigt skulle deras knark bli så lättåtkomligt och billigt att de flesta skulle ha råd med det utan att behöva begå inbrott eller råna folk.
Ligorna som idag gör enorma pengar på att ta in en massa förbjudna substanser i landet skulle på ett ögonblick förlora nästan hela sin inkomst. Det är möjligt att en del av dem skulle gå över till "värre" saker, som bankrån eller värdetransportrån, men det vet vi inte förrän vi testar.

När läste du senast om någon som blivit mördad i en "sockeruppgörelse"?

Precis. Socker är helt lagligt, därför mördar inte folk varandra för socker.Grämer mig lite över att hon nu tror att det finns ännu en som vill totalförbjuda alkohol...

Inga kommentarer: