Blogg listad på Bloggtoppen.se Politik bloggar Creeper

söndag 8 november 2009

Du beträder nu Niklasiansk virtuell mark

Detta innebär att du underförstått går med på att ge mig 30% av din lön. I gengäld får du läsa hur många blogginlägg av mig som du vill, du får även rösta på mina omröstningar, och du får fri sjukvård om du bara tar dig till min bostad.

Jag garanterar att jag kommer göra mitt allra bästa för att ge så bra sjukvård som möjligt, utifrån de resurser jag har i form av kunskap, tid och teknisk utrustning.

Det finns även möjlighet till fri barnomsorg, äldrevård och utbildning. Även det beror dock på mina tillgängliga resurser. Jag kan dock garantera att jag strävar efter att uppnå mina egna mål som jag beslutar om. Dessa mål kommer finnas tillgängliga till allmänheten, men vara formulerade på ett sådant sätt att gemene man inte kommer kunna begripa sig på dem.


Det har idag genomförts en demokratisk omröstning för att utröna huruvida jag ska ha rätt till dessa 30% eller inte. 100% av de röstande var positiva till förslaget. De som valt att inte göra sin röst hörd har ingen rätt att klaga på resultatet.


Om det kommer till min kännedom att någon av mina besökare väljer att inte betala sina lagstadgade 30% så kommer denne att få en påminnelse via e-post. Om ändå ingen betalning inkommer så skall personen i fråga genomgå rättegång med domare tillsatt av den Niklasianska regeringen. I det fall rätten finner den anklagade skyldig till skattebrott skall ett fängelsestraff avtjänas i form av 10 dagar i mitt källarförråd. Dessutom ska all förskingrad skatt inbetalas samt en straffavgift på 10.000 svenska kronor.
Om någon vägrar låta sig inhämtas till rättegång har mina underhuggare rätt att ta till det våld som krävs, i värsta fall dödligt sådant.


Regeringen i Niklasiana förbehåller sig full rätt att utan förvarning höja den 30-procentiga avgiften, eller införa nya avgifter, till exempel för att skriva kommentarer.


Den som inte tycker att detta är acceptabelt får, efter visst pappersarbete, välja att betala sina 30% till någon annan blogg. Alternativet att behålla hela lönen finns inte.Några frågor?

Inga kommentarer: